Comment on page

Koopknop op de klantpagina

De koopknop wordt niet altijd getoond en verwijst niet altijd naar dezelfde pagina
De koopknop op de klantpagina wordt getoond als:
  • jij als ondernemer verkoopbare strippenkaarten hebt aangemaakt
  • aan deze twee voorwaarden voldaan wordt:
    • je hebt ingesteld om géén verkooppagina te tonen met álle strippenkaarten
    • de laatste strippenkaart van de klant is gebaseerd op een verkoopbare strippenkaart